This post has already been read 938 times!

ДО РЕДАКТОРИТЕ НА ВЕСТНИК АФЕРА. БГ

Уважаеми редактори,

Продължават скандалите около Държавен Фонд Земеделие, скандали за корупция, любовни афери, скандали за уволнения и назначения! Е, не стихват и не стихват, въпреки подмяната на ръководството и изявленията на директора на Фонда за прозрачност и честност в работата на администрацията. И въпреки афиширането, в тази администрация нещата не са нито прозрачни, нито честни, нито морални.

Скандално и недопустимо е назначаването от изпълнителния директор на ДФЗ на Димитър Илиев Добрев на длъжността началник отдел РРА в Пловдив на 20.08.2020 г. и съответно сигнализирам за извършени от това лице множество нарушения, а защо не и престъпления, но по това трябва да се произнесат други органи.

И в тази връзка може да се попита дали преди назначаването на Добрев на тази така важна длъжност е извършена проверка относно моралните и професионални качества на лицето, негови свързаности и зависимости с юридически лица, участия в търговски дружества, неправителствени организации и други.

Известен ли Ви е факта, че лицето Добрев е уволнено дисциплинарно през м. 05. 2020 г. със заповед на директор на ДФЗ от заеманата от него длъжност старши експерт в отдел РРА Пловдив, тъй като е допуснал неизпълнение на служебните задължения, като не е спазил правилата и процедурите за работа в ДФЗ.

В издадената заповед ясно е записано, че служителят не е изпълнил служебните си задължения, като не е спазил правилата и процедурите за работа. Налице от негова страна е непрофесионално и безотговорно отношение във връзка с поставените задачи, не е спазил основните принципи на поведение като служител в държавната администрация, грубо е нарушил разпоредбите на чл.2 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, следвал е поведение, с което не създава увереност в ръководството, че изпълнява служебните си задължения лоялно, добросъвестно, безпристрастно, отговорно.

Нарушението е явно, при конкретно установени данни и не би могло да се приеме, че такова не е извършено. Наистина заповедта за налагане на дисциплинарно уволнение е отменена от съда, но отмяната е единствено поради неспазване на процедурата по уволнение. И вместо на служителя да бъде потърсена наказателна отговорност за извършеното и бъде сигнализирана съответната прокуратура, същият е поощрен като е назначен на длъжност началник отдел.

Кое би могло да мотивира за това назначаване? Политическо или водено от други мотиви е назначението?

Всеизвестно е, че Добрев е в листата на кандидати за народни представители в настоящия парламент от партията, оглавявана от Мая Манолова.  Известно е, че Добрев е изключително богат финансово, с участия в дружества, включително и когато е заемал пост на държавен служител. За справка може да погледнете в търговския регистър и други правно информационни системи и ще се убедите, че например към дата 05.03.2020 г. Добрев е бил едноличен собственик на капитала на Добреви ЕООД с ЕИК 160065313. И към тази дата – 05.03.2020 г. Добрев е бил служител на ДФЗ, отдел РРА, а по- късно и е подал декларация за имуществено състояние и конфликт на интереси.

Проверени ли са тези факти преди да бъде назначен на длъжността началник? Потърсена ли е отговорност?

Известно е, може би само на ДФЗ не е ясно, че Добрев чрез дружеството Добреви ЕООД е закупил парцели, на които се реализират проекти по програмата за развитие на селските райони в района на община Садово, по скоро Милевоплод ООД, с ЕИК 201829582. А и друг интересен момент е, че след уволнението си, Добрев е станал член на управителния съвет на МИГ Садово.

Това повдига много въпроси относно конфликт на интереси и нерегламентирани практики. Проверено ли е подавани ли са сигнали срещу лицето в ДФЗ и как са приключени те?

Изследван ли е въпроса и относно това дали нарушението с приемането на заявката за плащане извън срока, което е безспорно, е умишлено и извършено в полза на бенефициента?

Господин директор на ДФЗ Борис Михайлов, очаквам действията Ви по изнесените факти!

С уважение, Г. Иванов

Previous articleВРЪХ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО!

4 COMMENTS

  1. Г. Иванов, конкуренцията не винаги постига целта си с плюене !

  2. Видяхте ли ги НОВИТЕ ХОРА ТОЛКОВА МНОГО ДЪРЖАХТЕ ДА СЪБОРЯТ БОЙКО И ХОП ПРОЗРЯХТЕ КАКВИ СА?АТЕИСТИ!БЕЗ ВЯРА, БЕЗ ГОСПОД НИЩО НЕ СТАВА НА ТОЗИ СВЯТ ПРОУМЕЙТЕ ГО И ТОВА!ПРАВОСЛАВИЕТО ТРЯБВА ДА ВОДИ БЪЛГАРИЯ И КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ ВЕРУОЧЕНИЕТО В УЧИЛИЩАТА И ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВЛЕЗЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ И СЪБУДИ ВСЯКО СЪРЦЕ ТОГАВА ЧАКАЙТЕ ДОБРИ ПЛОДОВЕ!

    • Съгласен съм с Вас, но също трябва да добавим и традиционни Крумови Закони, които в момента са захлупени от каскета.
      “Новите” не са никак нови и различни, а просто резервна партида на същата номенклатура

  3. И камъка може да се изоре ,но блатото НИКОГА !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here