Новини от Варна - Земеделски Институт - гр. Стара Загора http://www.Земеделски Институт - гр. Стара Загора Новини от Варна, Справочник на Варна, Обяви Варна, Събития във Варна Wed, 26 Jun 2019 12:02:22 +0000 http://backend.userland.com/rss092 © Земеделски Институт - гр. Стара Загора Земеделски Институт - гр. Стара Загора - новини и събития във Варна http://www.maxeffect.bg/petelbg/rss.php http://www.maxeffect.bg/petelbg/images/logo.png 304 140 Новини от Варна, Справочник на Варна, Обяви Варна, Събития във Варна bg Доставка на пластмасови бутилки и капачки за опаковане на сурово/топлинно обработено мляко за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1] 2. [file2] 3. [file3]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=515 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=515 admin Mon, 17 Jun 2019 17:52:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1560880326.jpg Varna, Bulgaria СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=456 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=456 Ivo Fri, 03 May 2019 14:34:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1551824211.jpg Varna, Bulgaria Доставка на дизелово гориво за нуждите на ЗИ-Стара Загора [file1] ID в АОП: 909393   [file2] ID в АОП: 914802 от дата 04.06.2019... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=511 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=511 admin Thu, 25 Apr 2019 15:25:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1556205903.jpg Varna, Bulgaria Доставка на пластмасови кофички за кисело мляко, с вместимост 400 мл, за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1]   2.  [file2] ID в АОП: 9087816   3.   [file3] 4. [file4] от 07.05.2019 ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=510 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=510 admin Wed, 24 Apr 2019 07:13:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1556176292.jpg Varna, Bulgaria Обобщена информация за 2019г [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=509 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=509 admin Tue, 12 Mar 2019 22:49:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1552430948.jpg Varna, Bulgaria Публична защита на дисертация на тема: „ Възможности за подобряване продуктивността на овце от различни направления“         ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=423 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=423 Ivo Tue, 05 Mar 2019 10:07:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1556836059.jpg Varna, Bulgaria Семинар за обучение на фермери на тема „Хуманно отношение към селскостопанските животни ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=430 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=430 Ivo Wed, 30 Jan 2019 12:09:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1548875708.jpg Varna, Bulgaria Заповед за прекратяване провеждането на търг за наем на недвижим имот [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=508 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=508 admin Thu, 24 Jan 2019 22:06:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1548367565.jpg Varna, Bulgaria Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1]   2. [file2] ID в АОП: 9085088 3.  [file3] 4. [file4] oт 01.02.2019 ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=507 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=507 admin Wed, 23 Jan 2019 13:10:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1548335408.jpg Varna, Bulgaria Обява за търг за отдаване под наем на недвижим имот в с. Пъстрен ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ  ГР.СТ.ЗАГОРА О Б Я В А за участие в търг за отдаване под наем на :  недвижим имот, представляващ : земя с площ от 27,518 кв.м., навес и сграда, находящ  се в землището... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=506 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=506 admin Thu, 27 Dec 2018 22:40:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1545950440.jpg Varna, Bulgaria Процедура за подбор на млади учени ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=438 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=438 Ivo Fri, 21 Dec 2018 10:03:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1545951002.jpg Varna, Bulgaria Семинар на тема „Лиофилизация на търбухово съдържание“ с участието на проф. Франко Таглиапиетра ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=505 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=505 admin Wed, 17 Oct 2018 08:40:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1539765636.JPG Varna, Bulgaria Посещение на Рас дьо Франс в Земеделски институт Стара загора   ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=465 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=465 Ivo Tue, 16 Oct 2018 17:42:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1539765938.JPG Varna, Bulgaria Семинар на тема „Лиофилизация на търбухово съдържание“ с участието на проф. Франко Таглиапиетра В Земеделски институт – Стара Загора се проведе семинар на тема „Лиофилизация на търбухово съдържание“ с участието на проф. Франко Таглиапиетра от Университета в Падуа, И... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=463 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=463 Ivo Tue, 16 Oct 2018 14:18:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1539765784.JPG Varna, Bulgaria Земеделски институт Стара загора участва в международна научна конференция в Литва В края на м. септември учени от Земеделски институт – Стара Загора участваха в Международна научна конференция "Сътрудничество между науката и бизнеса... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=498 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=498 admin Tue, 16 Oct 2018 06:41:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1539067307.jpg Varna, Bulgaria Доставка на медикаменти за селскостопански животни за нуждите на Земеделски институт гр. Стара Загора 1. [file1]   2. [file2] ID в АОП - 9081813 3. [file3] [file4] ID в АОП:... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=499 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=499 admin Thu, 11 Oct 2018 07:41:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1539330084.jpg Varna, Bulgaria Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“Обяви – научна степен и академична длъжностЗЕМЕДЕЛСКИ  ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА Проц... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=495 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=495 admin Thu, 23 Aug 2018 06:33:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1535524383.jpg Varna, Bulgaria Обява за участие в търг за отдаване под наем на недвижим имот [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=490 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=490 admin Fri, 10 Aug 2018 07:21:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1534317660.jpg Varna, Bulgaria Доставка на минерални фуражи, премикси и фуражни добавки за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1] 2. [file2] ID в АОП -  9079260 3. [file3] 4. [file4] от 14.08.2018 5. [file5] от 21.08.2018 6. [file6] 7. [file7] 8. [... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=489 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=489 admin Fri, 03 Aug 2018 06:35:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1533537313.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) Конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) Селскостопанска академия - София Обявява конкурс за: Прием на докторанти (редовна форма на обучение - дър... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=496 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=496 admin Tue, 31 Jul 2018 11:12:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1535973145.jpg Varna, Bulgaria ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=488 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=488 admin Thu, 05 Jul 2018 14:04:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1530799446.jpg Varna, Bulgaria Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ - Стара Загора 1.  [file1] 2.   [file4] ID в АОП: 209078066 3.   [file2] 4.  [file3] от 15.08.2018 5. [file5] 6. [file6] 7.  [file7] 8.  [file8]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=487 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=487 admin Thu, 05 Jul 2018 08:52:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1530780759.jpg Varna, Bulgaria Национално изложение на породи месодайни овце [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=486 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=486 admin Wed, 06 Jun 2018 10:58:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1528282693.JPG Varna, Bulgaria Доставка на пластмасови бутилки и капачки за опаковане на сурово/топлинно обработено мляко за нуждите на Земеделски институт Стара Загора 1. [file1] 2. [file2] ID в АОП: 9076368 3. [file3] 4. [file4] от 30.05.2018 ID  в АОП: ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=485 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=485 admin Tue, 22 May 2018 08:09:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1527062978.jpg Varna, Bulgaria Конкурс за академична длъжност "професор" Земеделски институт – Стара Загора към Селскостопанска академия – София Обявява конкурс з... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=483 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=483 admin Fri, 27 Apr 2018 14:39:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1524839961.jpg Varna, Bulgaria Доставка на фуражни суровини - слънчогледов и соев шрот за нуждите на ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ Стара Загора 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 2. ID в AOP - 842901 3. ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=482 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=482 admin Wed, 18 Apr 2018 08:04:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1524125039.jpg Varna, Bulgaria Доставка на дизелово гориво за нуждите на ЗИ-Стара Загора "Решение за откриване на процедура"  ID в АОП - 842517 1. [file2] 2. [file3] 3. [file4] 4. [file5] от 09.05.2018 ... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=481 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=481 admin Mon, 16 Apr 2018 15:49:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1523980186.jpg Varna, Bulgaria Обучителни семинари на земеделски институт   1. На 22 и 23 март 2018 г. в конферентната зала на хотел Армира (Старозагорски минерални бани) се проведе семинар на тема „Иновации в управлението на млечни ферми“. Пленарният доклад бе из... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=480 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=480 admin Wed, 28 Mar 2018 16:25:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1522254329.jpg Varna, Bulgaria Обобщена информация за 2017 [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=478 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=478 admin Mon, 26 Mar 2018 10:39:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1522147142.jpg Varna, Bulgaria КООПЕРИРАНЕ ЗА ИНОВАЦИИ И ТРАНСФЕР НА ДОБРИ ПРАКТИКИ [file1]... http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=477 http://www.maxeffect.bg/petelbg/article.php?aid=477 admin Wed, 14 Mar 2018 13:53:00 +0200 http://www.maxeffect.bg/petelbg/uploads/pictures/1521035590.jpg Varna, Bulgaria