• НАЦИОНАЛЕН ЛИДЕР
  В ОТРАСЪЛА

  прочети още

  ЗЕМЕДЕЛСКИ
  ИНСТИТУТ
  СТАРА ЗАГОРА

  прочети още

  НАЧАЛОТО НА ЖИВОТНОВЪДНАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ

  прочети още

  NATIONAL LEADER
  IN THE INDUSTRY

  read more

  AGRICULTURAL
  INSTITUTE
  STARA ZAGORA

  read more

  THE BEGINNING OF ANIMAL SCIENCE IN BULGARIA

  read more

   

  SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS

  Sheep breeding, poultry farming, irrigation.

  Products and activities

  ЛАБОРАТОРЕН БЛОК

  Анализи на: мляко и месо, фуражи, почви

  Мляко и месо: Качествен състав на млякото – протеин, мазнини, лактоза, сух безмаслен остатък, оводняване в проценти, температура (oС), плътност в гъстомерни градуси (o Г), pH, точка на замръзване, соли и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко.

  Фуражи: Определяне на суров протеин %; сурови мазнини %, сурови влакнини %, влага %, пепел %, нишесте % в различни видове фуражи и компоненти чрз инфраред технология. NIRS DS2500 – е монохроматор, с гама за сканиране от 850 - 2500 нанометра, той ви дава стабилни и надеждни резултати при измерване на фуражи и фуражни проби в смляно или несмляно форма.

  Почви: Общ азот, минерален азот- амониев и нитратен, алкално- хидролизуем азот, подвижен фосфор по Егнер-Зийм,почвена киселинност, хумусно съдържание.

  Виж всички лабораторни анализи на Земеделски институт тук.

  НАУЧНИ ОТДЕЛИ

  Земеделски институт Стара Загора разполага с три научни отдела:
  Отдел „Качество и безопасност на храни от агрохранителната верига и агроекология“
  Отдел „Селекция, популационна генетика, репродукция и технологии при едри и дребни преживни животни“
  Отдел “Развъждане, популационна генетика и технологии при птици и зайци”.

  ПРОЕКТИ

  Разработване и внедряване на нови технологични решения.
  Възможности за повишаване енергетическата ефективност на производството

  полезни
  връзки

   Безплатни консултации и обучения в областта на растениевъдството и животновъдството
  Организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.
  Получаване на нови знания в сферата на създаване на високоефективни развъдни групи животни, технологии за производство на животински продукти
  Non-profit, non-governmental R&D organization appointed by the French ministry of agriculture as technical center for agriculture
   Математически, техникотехнологични, медицински и здравни, биотехнологични, социални и хуманитарни науки.