Профил на купувача

Доставка на пластмасови бутилки и капачки за опаковане на сурово/топлинно обработено мляко за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

1.  Обява 2. Документация  ID:9089263 3. Удължаване на срока за получаване на оферти 27/06/2019 4. Информация за публикувана обява ID в АОП: 9089694
Прочети още

Доставка на пластмасови кофички за кисело мляко, с вместимост 400 мл, за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

1. Информация за публикувана обява ID в АОП: 9087816   2.  Документация    3.   Обява 4. Удължаване на срока за получаване на оферти. от 07.05.2019 ID в АОП: 9088048   5 Покана за участие в обществена поръчка от 17.05.2019   6. Документация от 17.05.2019   7. Протокол от 29.05.2019
Прочети още

Доставка на тор-амониев нитрат за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

1. Обява   2. Информация за публикувана обява ID в АОП: 9085088 3.  Документация 4. Удължаване на срока oт 01.02.2019 ID в АОП: 9085303 5. Протокол тор от 13.02.2019 г. 6. Договор тор амониев нитрат 7. Техническо предложение 8. Техническа спесификация 9. Ценово предложение
Прочети още

Доставка на медикаменти за селскостопански животни за нуждите на Земеделски институт гр. Стара Загора

1. Обява - медикаменти   2. Информация за публикувана обява на сайта на ЗИ-Стара Загора ID в АОП - 9081813 3. Документация Удължаване на срока - 19.10.2018 ID в АОП:9082113 Протокол медикаменти, от 29.10.18 Медикаменти от 26.11.18
Прочети още

Доставка на минерални фуражи, премикси и фуражни добавки за нуждите на Земеделски институт Стара Загора

1. Обява 2. Информация за публикувана обява на сайта на ЗИ-Стара Загора ID в АОП -  9079260 3. Документация 4. Обява за удължаване на срока на ОП за премикси от 14.08.2018 5. Протокол премикси от 21.08.2018 6. Договор премикси от 17.09.2018 7. Техническо предложение премикси 17.09.2018 8. Техническа спесификация премикси 17.09.2018 9. Ценово предложение премикси…
Прочети още

Доставка на нетна активна електрическа енергия от Изпълнител, координатор на стандартна балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ЗИ – Стара Загора

1.  Обява 2.    Информация за публикувана обява ID в АОП: 209078066 3.   Документация 4.  Протокол от 15.08.2018 5. Договор Ритъм 4 от 10.09.2018 6. Техническо предложение от 10.09.2018 7.  Техн. спесификация ел. енергия 10.09.2018 8.  Ценово предложение от 10.09.2018
Прочети още