Проекти

Научно-стопански опит за изпитване на хранителни добавки Panamin animal и panamin animal detox

Научно-стопански опит за изпитване на хранителни добавки Panamin animal и panamin animal detox. Изпълнител: Земеделски институт – Стара ЗагораАвторски колектив: проф. дн Живко Кръстанов, доц. д-р Теодора Ангелова, гл. ас. д-р Даниела Йорданова, доц. д-р Милена Михайлова, гл. ас. д-р Георги Калайджиев, гл. ас. д-р Владимир Карабашев, ас. Даниела МитеваМясто на провеждане на опита: Говедовъдна…
Прочети още

ПОЗМ 201Възможности за повишаване енергетическата ефективност на производството на концентриран фураж от …

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ ПОЗМ 201Възможности за повишаване енергетическата ефективност на производството на концентриран фураж от зимните зърнено-житни култури – обикновена пшеница, ечемик и тритикале, чрез приложение на нови биопродукти при отглеждането им Доц. д-р Русинка Петкова
Прочети още

ПОЗМ 200 Разработване и внедряване на нови технологични решения и системи за преодоляване на водния дефицит при някои фуражни култури в условията на южна България

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ ПОЗМ 200 Разработване и внедряване на нови технологични решения и системи за преодоляване на водния дефицит при някои фуражни култури в условията на южна България Доц. д-р Васил Базитов
Прочети още

ПОЗМ 199 Оценка на риска от воден дефицит и екстремни температури при отглеждане на полски култури и роля на напояването и торенето за преодоляването им

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ ПОЗМ 199 Оценка на риска от воден дефицит и екстремни температури при отглеждане на полски култури и роля на напояването и торенето за преодоляването им Доц. д-р Величка Котева
Прочети още

Ж114 Генетични, биологични, технологични и икономически фактори при определяне на устойчиви развъдни цели …

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ Ж114 Генетични, биологични, технологични и икономически фактори при определяне на устойчиви развъдни цели при различни продуктивни направления селскостопански животни Проф. дн Живко Кръстанов,Доц. д-р Йовка Попова
Прочети още

Ж102 Разработване на системи за хранене на преживните животни с цел оптимално използване на протеиновите фуражи

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ Ж102 Разработване на системи за хранене на преживните животни с цел оптимално използване на протеиновите фуражи Доц. д-р Милена МИхайлова
Прочети още

Ж94 Мониторинг на отделените емисии на парникови газове /СН4 и СО2/ …

Проекти ССА ПРОЕКТИ – МОН РЪКОВОДИТЕЛ Ж94 Мониторинг на отделените емисии на парникови газове /СН4 и СО2/ от различни фуражи и фуражни добавки, използвани при преживни животни при различни производствени системи, и повишаване капацитета на екосистемите за адаптиране към промените в климата, и интегрирането им в Национална банка данни за промяната на климата в рамките…
Прочети още