Петък, 19.07.2019 г. Безплатен абонамент
 
 

Обява за търг за отдаване под наем на недвижим имот в с. Пъстрен

27.12.2018

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ  ГР.СТ.ЗАГОРА

О Б Я В А

за участие в търг за отдаване под наем на :  недвижим имот, представляващ : земя с площ от 27,518 кв.м., навес и сграда, находящ  се в землището

на с.Стрелец, общ. Стара Загора

 Земеделски институт  гр.Стара Загора, на основание  Заповед № 265/20.12.2018 г. на Директора на ЗИ Ст.Загора и разрешение   с Изх.№ 978 от  17.12.2018 от ССА София,   обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ : земя с площ от 27,518 кв.м., навес и сграда, находящ  се в землището  с.Стрелец, общ. Стара Загора

1. Обект  на търга: недвижим имот,представляващ : земя с площ от 27,518 кв.м., навес и сграда, находящ  се в землището  с.Стрелец, общ. Стара Загора.

2. Срок за отдаване под наем на обекта  - 10/десет/ години.

3.Начална тръжна цена – 900 лв. / деветстотин лева / без ДДС.

4. Изисквания към участниците в търга: В търга може да участва всяко лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон  

5. Вид на процедурата – търг с тайно наддаване.

6. Тръжната документация за участие се закупува срещу 20 лв., внесени с приходен касов ордер в касата на   ЗИ гр.Стара Загора , всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа до  28.01.2019 г.

7. Депозитът за участие се внася по банков път по банкова сметка на  ЗИ, гр.Стара Загора   Уникредит Булбанк Стара Загора, BIC UNCRBGSF, IBAN  BG49UNCR76303100116448, като размерът му е  50 лв. :

Депозитът се счита за преведен, когато е заверена сметката на  ЗИ гр.Стара Загора,   до 28.01.2019г.

8. Документите за участие в търга се подават в отдел „Счетоводен”  в   ЗИ, гр.Стара Загора    всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до 28.01.2019 г. 

9. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 15.00 часа до 28.01.2019 г.

10. Търгът ще се проведе на 29.01.2019г. от 10.00 часа в сградата на  ЗИ, гр.Стара Загора.

11.При неявяване на кандидат, търгът ще се проведе повторно на 15.02.2019г.  -10.00ч.  в сградата на  ЗИ гр.Стара Загора.

Вашите коментари:
Коментари: страница 1 от 0
Добави коментар:
Име * :
E-mail * :
Коментар * :
 

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012