Петък, 19.07.2019 г. Безплатен абонамент
 
 

Конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка)

28.07.2017

Селскостопанска академия - София

обявява конкурс за

 

прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. в Земеделски институт – Стара Загора, професионално направление 6.3. Животновъдство по следните акредитирани докторски програми: „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” - 1, „Говедовъдство и биволовъдство“- 1 и „Овцевъдство и козевъдство“ -1.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр.67 от 18.08.2017 г. Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. «Суходолска» 30, стая №102, от 9,00 до 16,30 ч. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник”. Такса за кандидатстване - 30 лв.

Телефони за контакти:
ССА – София: 028127560; 028127580
ЗИ – Стара Загора: 042606991

 

Вашите коментари:
Коментари: страница 1 от 0

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012