Петък, 19.07.2019 г. Безплатен абонамент
 
 

Публична защита на дисертация на тема: „ Възможности за подобряване продуктивността на овце от различни направления“

05.03.2019


 

 

 

 


От 03 май, 2019 г.

Разработена от ас. Недка Димова Димова - докторант  в самостоятелна форма на обучение към научен отдел „Развъждане и технологии в овцевъдството“, за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР" в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално  направление 6.3. Животновъдство и научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“

Председател на Научното жури:

проф. д-р Стайка Станева Лалева 

Научен ръководител:

проф. д-р Петя Колева Славова

Рецензенти:

Доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов

Доц. д-р Невяна Живкова Станчева

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.05.2019 г. от 11:00 ч. в  заседателната зала на Земеделски институт – Стара Загора

Материалите по защитата са публикувани на интернет-страницата на Института и са на разположение в дирекцията на Земеделски институт – Стара Загора

Процедура за защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“

Обяви – научна и образователна степен

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА

Дата: 03.05.2019 г.

Процедура за защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“.

Професионално направление: 6.3. „Животновъдство“

Научна специалност: „Овцевъдство и козевъдство“

Кандидат: ас. Недка Димова Димова

Научно жури:

Председател: проф. д-р Стайка Станева Лалева – ЗИ, гр. Стара Загора

Вътрешни членове:

1. Проф. д-р Стайка Станева Лалева – ЗИ, гр. Стара Загора - Становище

2. Проф. д-р Петя Колева Славова – ЗИ, гр. Стара Загора – Становище

Външни членове:

1. Доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов – АФ при ТрУ, гр. Стара Загора - Рецензия

2. Доц. д-р Невяна Живкова Станчева – ЗИ, Шумен – Рецензия

3. Доц. д-р Таня Койчева Тодорова – ИЖН, гр. Костинброд - Становище

Автореферат 1 стр. и Автореферат 2 стр. на дисертацията на асистент Недка Димова Димова за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по докторска програма „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство и област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

03.05.2019

Вашите коментари:
Коментари: страница 1 от 0
Добави коментар:
Име * :
E-mail * :
Коментар * :
 

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012