Петък, 19.07.2019 г. Безплатен абонамент
 
 

доц. д-р Петя Славова

26.06.2012

Завършва Висш Институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора, специалност “Зооинженерство” през 1984 г. Научен сътрудник в Земеделски институт – Стара Загора от 1989 г., секция “Развъждане и технологии в овцевъдството”. Дисертационна работа на тема: ”Проучване върху изменчивостта на селекционните признаци при овце от Тракийската тънкорунна порода и възможностите за усъвършенстването им чрез кръстосване с кочове Австралийски меринос” защитава през 2000 г. и получава образователната и научна степен “Доктор”. През 2003 г. получава научното звание “Доцент”.

Научната област, в която работи: развъждане и селекция на тънкорунни овце, проучване на угоителните и месодайни признаци на агнета от тънкорунни, полутънкорунни и месодайни породи и изследване на качеството на месото, проучване на възможностите за повишаване ефективността на производството в овцевъдството, анализирайки включването на тънкорунни, полутънкорунни и месодайни породи в схеми на кръстосване, изследване връзката между продуктивност и здравен статус на животните, провеждане научни изследвания върху биохимичните показатели на кръвта при овце от различни продуктивни направления.

Има над 80 научни и научно-популярни труда.

Член на редакционната колегия на Сборник от Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, т. І, Аграрни науки, ч. 2. Растениевъдство и животновъдство; Сборник от Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004”, т. ІІІ, Животновъдство. Ветеринарна медицина и Сборник от Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2005”, т. ІІІ, Животновъдство. Ветеринарна медицина.

Член на Научния съвeт при Земеделски институт – Стара Загора и на Съюза на учените в България.

От 2002 г. е научен секретар на Научния съвет при Земеделски институт – Стара Загора, а от 2010 г. – завеждащ отдел „Развъждане и технологии в овцевъдството”.

Член на Съюза на учените в България и Съюза на зооинженерите в България.

Вашите коментари:
Лесотехнически университет - София написа:
Коментар № 1812 от: 04.10.2013 09:53
Уважаема доц. Славова, изпращаме Ви покана за участие в научната конференция с международно участие „ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА”, която ще се проведе в периода 29.11 – 01.12.2013 г. в УОГС – Юндола. Повече информация ще намерите на сайта на конференцията www.conference-fvm.org
Коментари: страница 1 от 1
1
Добави коментар:
Име * :
E-mail * :
Коментар * :
 

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012