Петък, 19.07.2019 г. Безплатен абонамент
 
 

доц. д-р Стайка Лалева

26.06.2012

Завършва Зоотехнически факултет при ВИЗВМ – Стара Загора, специалност “Зооинженерство”  през 1981 г. От 1985 г. е научен сътрудник в Земеделски институт – Стара Загора. През 1996 г. защитава дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор“ на тема: “Възпроизводителна способност на овце от различни продуктивни направления”. През 1998 г. получава научното звание “Доцент”. През периода 2000-2003 г. е Заместник директор на ИЖН – Костинброд, а от 2004 г. – Директор на Земеделски институт – Стара Загора.

Основни насоки на научно-изследователската й дейност са в областта на технологиите на отглеждане, селекцията и репродукцията в овцевъдството, интродукция на месодайни породи овце в България, качество и безопасност на продукцията.

Публикувала е над 80 научни труда в наши и чужди списания. В научната си дейност ползва руски и английски език.

Член на Научния съвeт при Земеделски институт – Стара Загора и на Институт по земеделие – Карнобат. Два мандата е била член на Комисията по Животновъдство и ветеринарна медицина към ВАК. Член на редакционната колегия на сп. „Животновъдни науки”. Членува в Съюза на учените в България.

Вашите коментари:
Лесотехнически университет – София написа:
Коментар № 1813 от: 04.10.2013 09:56
Уважаема доц. Лалева, изпращаме Ви покана за участие в научната конференция с международно участие „ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА”, която ще се проведе в периода 29.11 – 01.12.2013 г. в УОГС – Юндола. Повече информация ще намерите на сайта на конференцията www.conference-fvm.org
Минко Ноев написа:
Коментар № 1863 от: 10.06.2014 07:39
Уважаема г-жо Лалева, Вашето име ми бе дадено от български селскостопански производител, с който имахме контакт по повод използуването на машини в селскостопанското производство. След близо 1-часов разговор, той ми спомена, че мога да се обърна към вас, за съвет и евентуално идеи. Нашата фирма Фърст България, www.first-bulgaria.com се занимава с дейности, свързани с гранулиране на биомаса - както на горивни пелети, така и с решения за гранулиране на фураж. Аз не ви търся с целта на всички търговци, които се опитват просто да си продадат машините ( аз ги наричам "желязото" - защото това си е то) а просто ако можем да се свържем и да разговаряме, дали бихме могли да бъдем полезни на нашите селскостопански производители и главно на производителите на животновъдна продукция с онова, с което ние имаме експертиза , опит и др. Моят главен технолог, който по принцип е топ-експерт в производството на горивни пелети и за когото няма тайни в гранулирането в момента чете книги по гранулиране на фураж, защото смятаме (ние сме екип) , че това е едно добро поле за работа. Лично аз съм разговарял с не един и двама наши животновъди, които са заинтересовани да гранулират и дори в момента работим по проект в Гърция, но... просто това са обстоятелствата в България. В момента има не повече от 2-3 стопански субекта (фирми) в България, които могат да предложат нещо. Комплексни решения, за съжаление , можем да предложим само ние. Ние сме откровенни и точни. http://www.first-bulgaria.com/first-bulgaria_000007.htm Всъщност, онова, от което, ние си вадим хляба - машините и тяхното пълно обслужване все още не се разбира от много селскостопански производители в България и особено от животновъдите. Фактът, че България се превръща в монокултурна пшенично-ечемична-рапицова-слънчогледова в селскостопанско отношение държава с тотална концентрация на земята (1 контролиращ собственк на 2 млн. дка - което го няма никъде в Европа) е безспорен.... Не бих желал повече да продължавам... Така че ако прецените, че можем да разговаряме, по въпроси, с които ние бихме могли да помогнем (от това, което ние предлагаме на пазара , ние си вадим хляба)на българските животновъди - ние сме насреща. С уважение, Минко Ноев Управител, ФЪРСТ БЪЛГАРИЯ tel/fax: +359 2 871 04 98 tel. : +359 897 730 593 e: info@first-bulgaria.com www.first-bulgaria.com _____________________________________________ IMPORTANT NOTICE This communication contains information, which is confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient(s) please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error please return it to the sender then delete it and destroy any copies of it. Тази комуникация съдържа информация, която е поверителна и може също така да бъде привилегирована. Тя е предназначена единствено за получателя, за който е предназначена. Ако не сте получателят, за когото тя е предназначена моля отбележете, че всякакво разпространение, копиране или използуване на този e-mail или на информацията съдържаща се в него е забранена и може да бъде противозаконна. Ако сте получили кази комуникация по грешка , моля върнете я на изпращача след което я изтрийте и унищожете всички копия от н
Коментари: страница 1 от 1
1
Добави коментар:
Име * :
E-mail * :
Коментар * :
 

Полезни връзки

> Виж всички Включи се <

Още по темата:

ИсторияЕкипСтруктураПроектиКонкурсиНовиниГалерияПрофил на купувачаНорм. актовеКонтакти
Земеделски институт - гр. Стара Загора, Всички права запазени © 2012