Научни отдели

 СПИСЪК НА УЧЕНИТЕ ПО НАУЧНИ ОТДЕЛИ В ЗИ-СТАРА ЗАГОРА

 Състав на научен отдел „Развъждане и технологии в говедовъдството“, както следва:

1.1. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

1.2. Доц. д-р Теодора Спасова Ангелова

1.3. Доц. д-р Милена Миткова Михайлова

1.4. Гл. ас. д-р Даниела Стефанова Йорданова

1.5. Гл. ас. д-р Владимир Стойчев Карабашев

1.6. Ас. д-р Евгени Видев Видев

1.7. Ас. Тотьо Иванов Колев

  1. Състав на научен отдел „Развъждане и технологии в овцевъдството“, както следва:

2.1. Проф. д-р Йовка Митева Попова

2.2. Проф. д-р Стайка Станева Лалева

2.3. Проф. д-р Петя Колева Славова

2.4. Проф. д-р Иван Димитров Иванов

2.5. Гл. ас. д-р Георги Иванов Калайджиев

2.6. Ас. д-р Недка Димова Димова

2.7. Ас. Васил Стоянов Василев

2.8. Ас. Даниела Николаева Митева

2.9. Ас. Николай Тодоров Иванов

2.10. Ас. Станимира Радославова Славова

  1. Състав на научен отдел „Развъждане и технологии в птицевъдството и зайцевъдството“, както следва:

3.1. Проф. д-р Митко Тодоров Лалев

3.2. Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова

3.3. Доц. д-р Павлина Димитрова Христакиева

3.4. Доц. д-р Надя Стоянова Минчева

3.5. Доц. д-р Румен Василев Базитов

3.6. Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов Симеонов

3.7. Ас. д-р Ивелина Иванова Иванова

3.8. Ас. д-р Красимир Петров Великов

 

 

 

 

 

 

 

Още няма коментари

Остави коментар