Лабораторен блок

Анализи на мляко и месо:

  • качествен състав на млякото – протеин, мазнини, лактоза, сух безмаслен остатък, оводняване в проценти, температура (oС), плътност в гъстомерни градуси (o Г), pH, точка на замръзване, соли и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко.
  • Общ брой соматични клетки в млякото.  – анализът е базиран на флуоресцентна микроскопска техника за броене на клетки, с ниско увеличение и софтуер за анализ на изображения.
  • Директното измерване на коагулационната способност на млякото чрез иновативна апаратура CRM Computerised Renneting Meter, използвана само в няколко страни със силно развито млечно животновъдство и преработваша индустрия.
  • Директно измерване на летливите фракции на млечната киселина и по-точно нейните L и D форми  чрез MC2 Milk checker.
  • Микробиален анализ на мляко и вода – Soleris – апарат за бърз микробиологичен анализ на мляко и вода с възможност за анализ на минимум 32 проби едновременно. Системата Солерис е бърз оптичен метод за откриване на микробно замърсяване на база иновативно приложение на класическата микробиология. Оптичният анализ измерва растежа на микробите като наблюдава киселинностаа и други биохимични реакции, които причиняват промени в цвета при растежа и метаболизма на микроорганизмите.

Анализ на фуражи:

  • Определяне на суров протеин %; сурови мазнини %, сурови влакнини %, влага %, пепел %, нишесте % в различни видове фуражи и компоненти чрз инфраред технология.  NIRS DS2500 – е монохроматор,  с гама за сканиране от 850 - 2500 нанометра, той ви дава стабилни и надеждни резултати при измерване на фуражи и фуражни проби в смляно или несмляно форма.
  • Анализ на смилаемостта на дажби и компоненти чрез Daisy incubator, Ankom, USA . Иновзтивна техмология, даваща възможност за прецизиране на дажбите при хранене на различните категории преживни животни.
  • Анализа на газовата продукция при разграждането на биологично разградими вещества – Gas production system. /Система за анализ производството на газ от ферментационни процеси/  Индиректен метод за определяне на метаболитната енергия на фуражите, която е от изключително значение за правилното хранене и ефектифността на отглеждане на животните
  • Анализ на влакнини чрез Fiber analyzer, Ankom, USA – неутрално детергентни, киселинно детергентни  във фуражи и компоненти.

Анализ на почви:

общ азот, минерален азот- амониев и нитратен, алкално- хидролизуем азот, подвижен фосфор по Егнер-Зийм,почвена киселинност, хумусно съдържание

 

Още няма коментари

Остави коментар